این هفته در قاب گفتگو مهمانان ما آریانا سعید و حسیب در مورد نامزدی شان قصه میکنند. در آغاز کسی را با خود داریم که امسال در 1397 بلندترین نمره کانکور را از آن خود کرده و در اخیر هم سیر متین کوچک برای ما ترانه میخواند.

In this week’s the panel Aryana Sayeed and Hasib Sayed will tell us more about their engagement.
First part will let you know about the student who has got the highest marks in this year’s (1397) conquer exam.
Don’t forget to watch the young Siar Matin singing song for you in the last segment.


محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدhttp://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
Watch TOLO TV on Yahsat /: http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

قاب گفتگو - قسمت ۲۷۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 277
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 277
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 255
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 255
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم بی آریانا - طلوع / Qasim Without Aryana Special Eid Show
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم بی آریانا - طلوع / Qasim Without Aryana Special Eid Show
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
قاب گفتگو - قسمت ۱۸۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 180
قاب گفتگو - قسمت ۱۸۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 180
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 262
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 262
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 253
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 253
قاب گفتگو - قسمت ۱۸۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 187
قاب گفتگو - قسمت ۱۸۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 187
قاب گفتگو - قسمت ۸۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 88
قاب گفتگو - قسمت ۸۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 88
Zere Chatre Eid Qurban - Ep.01 - 2018 - TOLO TV / زیر چتر عید قربان - قسمت اول - ۱۳۹۷ - طلوع
Zere Chatre Eid Qurban - Ep.01 - 2018 - TOLO TV / زیر چتر عید قربان - قسمت اول - ۱۳۹۷ - طلوع
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
ویژه برنامه عیدی بامداد خوش - با همکار ما سمیر صدیقی سر زدیم به منزل مجیب عارض همکار خوب ما
ویژه برنامه عیدی بامداد خوش - با همکار ما سمیر صدیقی سر زدیم به منزل مجیب عارض همکار خوب ما
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 273
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 273
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 264
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 264
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم با آریانا - طلوع  /  Special program of Qasim with Aryana
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم با آریانا - طلوع / Special program of Qasim with Aryana
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 257
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 257
چای خانه - فصل ۱۰ - قسمت ۳۲ / Chai Khana - Season 10 - Episode 32
چای خانه - فصل ۱۰ - قسمت ۳۲ / Chai Khana - Season 10 - Episode 32
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 263
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 263
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 252
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 252
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 259
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 259
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 127
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 127
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 254
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 254
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
کوچ سرخ - با آریانا سعید -  قسمت اول / Kawche Sorkh - With Aryana Sayeed - Ep. 01
کوچ سرخ - با آریانا سعید - قسمت اول / Kawche Sorkh - With Aryana Sayeed - Ep. 01
حقایق و تحایف پشت پرده آریانا سعید و قسیم
حقایق و تحایف پشت پرده آریانا سعید و قسیم
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 265
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 265
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 276
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 276
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 245
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 245
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 274
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 274
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 256
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 256
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 251
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 251
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 191
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 191
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 178
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 178
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 266
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 266
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 272
قاب گفتگو - قسمت ۲۷۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 272
قاب گفتگو - قسمت ۲۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 27
قاب گفتگو - قسمت ۲۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 27
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
قاب گفتگو - قسمت ۲۳۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 230
قاب گفتگو - قسمت ۲۳۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 230
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۳۲ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 32
شبکه خنده - فصل ۴ - قسمت ۳۲ / Shabake Khanda - Season 4 - Episode 32
Aryana Sayeed & Hasib Sayed helping needy Afghans /كمك آريانا سعيد و حسيب سائد به اشخاص نادار
Aryana Sayeed & Hasib Sayed helping needy Afghans /كمك آريانا سعيد و حسيب سائد به اشخاص نادار
Aryana Sayeed  Shahkoko jan
Aryana Sayeed Shahkoko jan
کوچ سرخ - با فیاض حمید - قسمت دهم / Kawche Sorkh - With Fayaz Hamid - Ep. 10
کوچ سرخ - با فیاض حمید - قسمت دهم / Kawche Sorkh - With Fayaz Hamid - Ep. 10