این هفته در قاب گفتگو مهمانان ما آریانا سعید و حسیب در مورد نامزدی شان قصه میکنند. در آغاز کسی را با خود داریم که امسال در 1397 بلندترین نمره کانکور را از آن خود کرده و در اخیر هم سیر متین کوچک برای ما ترانه میخواند.

In this week’s the panel Aryana Sayeed and Hasib Sayed will tell us more about their engagement.
First part will let you know about the student who has got the highest marks in this year’s (1397) conquer exam.
Don’t forget to watch the young Siar Matin singing song for you in the last segment.


محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدhttp://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
Watch TOLO TV on Yahsat /: http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

قاب گفتگو - قسمت ۲۵۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 255
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 255
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 260
قاب گفتگو - قسمت ۲۶۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 260
کوچ سرخ - با آریانا سعید -  قسمت اول / Kawche Sorkh - With Aryana Sayeed - Ep. 01
کوچ سرخ - با آریانا سعید - قسمت اول / Kawche Sorkh - With Aryana Sayeed - Ep. 01
جواب حسیب سعید برای مادر مژده جمالزاده (و گفتن خبر ازدواج مجدد خانم سابق اش)
جواب حسیب سعید برای مادر مژده جمالزاده (و گفتن خبر ازدواج مجدد خانم سابق اش)
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۶۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 167
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۶۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 167
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
مهمان یار - فصل ششم  - قسمت سی و هفتم / Mehman-e-Yaar - Season 6 - Episode 37
مهمان یار - فصل ششم - قسمت سی و هفتم / Mehman-e-Yaar - Season 6 - Episode 37
Special Shabkhand with Aryana Sayeed شبخند ویژه با آریانا سعید
Special Shabkhand with Aryana Sayeed شبخند ویژه با آریانا سعید
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
ویدیویی جالبی از پشت صحنه  سفر آریانا سعید از شهر تاشکنت ازبکستان به کابل
ویدیویی جالبی از پشت صحنه سفر آریانا سعید از شهر تاشکنت ازبکستان به کابل
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 209
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 209
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
Aryana Sayeed  Shahkoko jan
Aryana Sayeed Shahkoko jan
دوبلران تلویزیون طلوع مهمان ویژه قاب گفتگو / TOLO TV Dubbing Artists invited as special guest
دوبلران تلویزیون طلوع مهمان ویژه قاب گفتگو / TOLO TV Dubbing Artists invited as special guest
آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم بی آریانا - طلوع / Qasim Without Aryana Special Eid Show
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم بی آریانا - طلوع / Qasim Without Aryana Special Eid Show
حاجی محمد کامران مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Haje Mohammad Kamran is invited as special guest
حاجی محمد کامران مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Haje Mohammad Kamran is invited as special guest
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
رو در رو - ویژه برنامه عید / Ro Dar Ro (Family Feud) Eid Special Show - S2 - Ep 197
رو در رو - ویژه برنامه عید / Ro Dar Ro (Family Feud) Eid Special Show - S2 - Ep 197
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 193
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 193
بامدادخوش - سخن زن - آریانا سعید در رابطه به کنسرت و برنامه های جدید خود صحبت میکند
بامدادخوش - سخن زن - آریانا سعید در رابطه به کنسرت و برنامه های جدید خود صحبت میکند
قاب گفتگو - صحبت ها با فردین خان در مورد شباهتش با تورگوت بازیگر سریال قیام
قاب گفتگو - صحبت ها با فردین خان در مورد شباهتش با تورگوت بازیگر سریال قیام
فرزانه ناز دوباره آریانا سعید را تاخت و تاز کرد
فرزانه ناز دوباره آریانا سعید را تاخت و تاز کرد
قاب گفتگو - قسمت ۰۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 07
قاب گفتگو - قسمت ۰۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 07
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
نجیبه فیض مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Najiba Faiz is invited as special guest
نجیبه فیض مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Najiba Faiz is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 254
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 254
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 253
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 253
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 240
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 240
قاب گفتگو - ویژه برنامه عیدی / Qabe Goftogo (The Panel) - Eid Special Show
قاب گفتگو - ویژه برنامه عیدی / Qabe Goftogo (The Panel) - Eid Special Show
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 252
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۲ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 252
بخش خوش چانس و وطندار - قاب گفتگو - قسمت ۲۵۰
بخش خوش چانس و وطندار - قاب گفتگو - قسمت ۲۵۰
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 258
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 258
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 251
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۱ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 251
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 244
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 244
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 229
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 229
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 257
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 257
قاب گفتگو - قسمت ۱۴۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 147
قاب گفتگو - قسمت ۱۴۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 147
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 259
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 259
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۵/ Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 225
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۵/ Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 225
سباوون ننگرهاری مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Sabawoon Nengarhari is invited as special guest
سباوون ننگرهاری مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Sabawoon Nengarhari is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 256
قاب گفتگو - قسمت ۲۵۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 256
قاب گفتگو - قسمت ۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 20
قاب گفتگو - قسمت ۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 20
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
The Panel show’s 5th anniversary - Episode 237 / پنجمین سالگرد برنامه قاب گفتگو - قسمت ۲۳۷
The Panel show’s 5th anniversary - Episode 237 / پنجمین سالگرد برنامه قاب گفتگو - قسمت ۲۳۷