این هفته در قاب گفتگو مهمانان ما آریانا سعید و حسیب در مورد نامزدی شان قصه میکنند. در آغاز کسی را با خود داریم که امسال در 1397 بلندترین نمره کانکور را از آن خود کرده و در اخیر هم سیر متین کوچک برای ما ترانه میخواند.

In this week’s the panel Aryana Sayeed and Hasib Sayed will tell us more about their engagement.
First part will let you know about the student who has got the highest marks in this year’s (1397) conquer exam.
Don’t forget to watch the young Siar Matin singing song for you in the last segment.


محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنیدhttp://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (AfghanStar) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | http://www.instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv
Watch TOLO TV on Yahsat /: http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
آریانا سعید و حسیب مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Aryana Sayeed and Hasib are invited
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
قاب گفتگو - قسمت ۱۷۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 173
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۹۳ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 193
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۹۳ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 193
جواب حسیب سعید برای مادر مژده جمالزاده (و گفتن خبر ازدواج مجدد خانم سابق اش)
جواب حسیب سعید برای مادر مژده جمالزاده (و گفتن خبر ازدواج مجدد خانم سابق اش)
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
Aryana Sayeed untold stories-ویژه برنامه اسطوره زن با هنرمند سرشناس کشور آریانا سعید
با قسیم - لرزه گرفتن خوشبو احمدی در دریبل مهدی فرخ
با قسیم - لرزه گرفتن خوشبو احمدی در دریبل مهدی فرخ
Ro Dar Ro (Family Feud) Ep.37 / رو در رو - اولين تيمي كه برنده ي 500,000 افغاني شدند
Ro Dar Ro (Family Feud) Ep.37 / رو در رو - اولين تيمي كه برنده ي 500,000 افغاني شدند
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
Poozkhand Season 2 Part 21 / پوزخند فصل دوم قسمت ۲۱
صهنهای خنده دار برنامه رو در رو. Funny moments Ro Dar Ro
صهنهای خنده دار برنامه رو در رو. Funny moments Ro Dar Ro
Haji Kamran Sherngul wa Sheragha-1-Episode-3
Haji Kamran Sherngul wa Sheragha-1-Episode-3
مهمان یار - فصل ششم  - قسمت سی و هفتم / Mehman-e-Yaar - Season 6 - Episode 37
مهمان یار - فصل ششم - قسمت سی و هفتم / Mehman-e-Yaar - Season 6 - Episode 37
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
شوخی و طنزهای کمیدی قسیم ابراهیمی در ویژه برنامه عیدی لمر ماښام
Aryana Saayed And Nazir Khara
Aryana Saayed And Nazir Khara
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 124
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۴ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 124
نجیبه فیض مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Najiba Faiz is invited as special guest
نجیبه فیض مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Najiba Faiz is invited as special guest
حاجی محمد کامران مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Haje Mohammad Kamran is invited as special guest
حاجی محمد کامران مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Haje Mohammad Kamran is invited as special guest
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۶۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 167
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۶۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 167
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
قاب گفتگو - قسمت ۱۹۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 198
Special Shabkhand with Aryana Sayeed شبخند ویژه با آریانا سعید
Special Shabkhand with Aryana Sayeed شبخند ویژه با آریانا سعید
قاب گفتگو - قسمت ۱۶۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 165
قاب گفتگو - قسمت ۱۶۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 165
فرزانه ناز دوباره آریانا سعید را تاخت و تاز کرد
فرزانه ناز دوباره آریانا سعید را تاخت و تاز کرد
رو در رو - فیضی در مقابل بهار / Ro Dar Ro (Family Feud) Faizi VS Bahar - S2 - Ep 114
رو در رو - فیضی در مقابل بهار / Ro Dar Ro (Family Feud) Faizi VS Bahar - S2 - Ep 114
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم با آریانا - طلوع  /  Special program of Qasim with Aryana
ويژه برنامه زیبا و پر از هیجان قسیم با آریانا - طلوع / Special program of Qasim with Aryana
09 Qaseem Ibrahimi
09 Qaseem Ibrahimi
قاب گفتگو - قسمت ۰۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 07
قاب گفتگو - قسمت ۰۷ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 07
بامدادخوش - سخن زن - آریانا سعید در رابطه به کنسرت و برنامه های جدید خود صحبت میکند
بامدادخوش - سخن زن - آریانا سعید در رابطه به کنسرت و برنامه های جدید خود صحبت میکند
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 209
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 209
دوبلران تلویزیون طلوع مهمان ویژه قاب گفتگو / TOLO TV Dubbing Artists invited as special guest
دوبلران تلویزیون طلوع مهمان ویژه قاب گفتگو / TOLO TV Dubbing Artists invited as special guest
قاب گفتگو - صحبت ها با فردین خان در مورد شباهتش با تورگوت بازیگر سریال قیام
قاب گفتگو - صحبت ها با فردین خان در مورد شباهتش با تورگوت بازیگر سریال قیام
رو در رو - ویژه برنامه عید / Ro Dar Ro (Family Feud) Eid Special Show - S2 - Ep 143
رو در رو - ویژه برنامه عید / Ro Dar Ro (Family Feud) Eid Special Show - S2 - Ep 143
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
رمضان بشردوست مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Ramazan Bashardost is invited as special guest
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 248
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 248
قاب گفتگو - ویژه برنامه عیدی / Qabe Goftogo (The Panel) - Eid Special Show
قاب گفتگو - ویژه برنامه عیدی / Qabe Goftogo (The Panel) - Eid Special Show
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 246
بخش خوش چانس و وطندار - قاب گفتگو - قسمت ۲۵۰
بخش خوش چانس و وطندار - قاب گفتگو - قسمت ۲۵۰
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
قاب گفتگو - قسمت ۲۰۸ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 208
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
قاب گفتگو - قسمت ۲۲۰ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 220
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 249
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۹ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 249
سباوون ننگرهاری مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Sabawoon Nengarhari is invited as special guest
سباوون ننگرهاری مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Sabawoon Nengarhari is invited as special guest
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه  قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
حسیبا ابراهیمی مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Hasiba Ibrahimi is invited as special guest
Aryana Sayeed - BAMA MUSIC AWARDS 2017 / آریانا سعید
Aryana Sayeed - BAMA MUSIC AWARDS 2017 / آریانا سعید
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۳ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 243
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۸۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 187
لمرماښام له نجیبی سره - ۱۸۷ برخه / Lemar Makham with Najiba - Episode 187
هر آنچه که باید درباره آریانا سعید نمی دانید
هر آنچه که باید درباره آریانا سعید نمی دانید
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 245
قاب گفتگو - قسمت ۲۴۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 245
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 125
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۵ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 125
Style - Episode 252/ استایل - قسمت 252
Style - Episode 252/ استایل - قسمت 252
بامدادخوش - تهمینه دختری که مقام نخست را در کانکور سال ۱۳۹۷ کسب کرد
بامدادخوش - تهمینه دختری که مقام نخست را در کانکور سال ۱۳۹۷ کسب کرد
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 126
قاب گفتگو - قسمت ۱۲۶ / Qabe Goftogo (The Panel) - Episode 126
حسیب سعید و اریانا سعید بعد از خواستگاری و نامزدی Hasib And Aryana Sayeed After Engagement
حسیب سعید و اریانا سعید بعد از خواستگاری و نامزدی Hasib And Aryana Sayeed After Engagement