اعلان نتایج ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 17
اعلان نتایج ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 17
میر مفتون بدخشی مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Mir Mafton Badakhshi is invited as special guest
میر مفتون بدخشی مهمان ویژه برنامه قاب گفتگو / Mir Mafton Badakhshi is invited as special guest
کوچ سرخ با وجیهه رستگار - قسمت نهم / Kawche Sorkh with Wajiha Rastagar - Ep. 09
کوچ سرخ با وجیهه رستگار - قسمت نهم / Kawche Sorkh with Wajiha Rastagar - Ep. 09
گزارش ویژۀ همایون افغان از سر چوک کابل
گزارش ویژۀ همایون افغان از سر چوک کابل
ستاره افغان درقالب طنز - شبکه خنده - قسمت نهم / Afghan Star in Comedian Method
ستاره افغان درقالب طنز - شبکه خنده - قسمت نهم / Afghan Star in Comedian Method
Ahmad Zahir's Death سفر احمد ظاهر در ایران و ملاقات با شاه ایران و زوایای پنهان زندگی احمد ظاهر
Ahmad Zahir's Death سفر احمد ظاهر در ایران و ملاقات با شاه ایران و زوایای پنهان زندگی احمد ظاهر
صدیقه مددگار - مرحله ۸ بهترین - نور بند / Sadiqa Madadgar - Top 8 - Noor Band
صدیقه مددگار - مرحله ۸ بهترین - نور بند / Sadiqa Madadgar - Top 8 - Noor Band
کوچ سرخ با میر مفتون - قسمت هفتم / Kawche Sorkh with Mir Mafton - Ep. 07
کوچ سرخ با میر مفتون - قسمت هفتم / Kawche Sorkh with Mir Mafton - Ep. 07
قسیم بی آریانا - اجرای آهنگ
قسیم بی آریانا - اجرای آهنگ "الله گل دانه دانه" توسط آریانا سعید
زهرا الهام و حامد محبوب - اعلان نتایج ۸ بهترین - مه که بازار بروم / Zahra Elham & Hamid Mahboob
زهرا الهام و حامد محبوب - اعلان نتایج ۸ بهترین - مه که بازار بروم / Zahra Elham & Hamid Mahboob
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - د چنارو لاندی منګیه / Mangal - De Chenaro Landi Mangaya
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - د چنارو لاندی منګیه / Mangal - De Chenaro Landi Mangaya
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - تا چه ګرګوری تولولی /  Mangal - Ta Che Ger Gore Tolaweli
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - تا چه ګرګوری تولولی / Mangal - Ta Che Ger Gore Tolaweli
Music Night With Ab. Salam Maftoon S.5 - Ep.138 - Part2 شب موسیقی با عبدالسلام
Music Night With Ab. Salam Maftoon S.5 - Ep.138 - Part2 شب موسیقی با عبدالسلام
اعلان نتایج ۷ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 7 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 19
اعلان نتایج ۷ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 7 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 19
میر مفتون و پسرش - آهنگ جان ای پسر / Mir Maftoon and His son - Jan Ay Pesar
میر مفتون و پسرش - آهنگ جان ای پسر / Mir Maftoon and His son - Jan Ay Pesar
زهرا الهام - مرحله ۱۱ بهترین - تو که از عاشقی / Zahra Elham - Top 11 - To Ki Az Ashiqi Khod
زهرا الهام - مرحله ۱۱ بهترین - تو که از عاشقی / Zahra Elham - Top 11 - To Ki Az Ashiqi Khod
اعلان نتایج ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 15
اعلان نتایج ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 15
حامد محبوب و سلام مفتون - اعلان نتایج ۹ بهترین - آزاد افغانستان / Hamid Mahboob & Salam Maftoon
حامد محبوب و سلام مفتون - اعلان نتایج ۹ بهترین - آزاد افغانستان / Hamid Mahboob & Salam Maftoon
مرحله نهایی – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 35 / Grand Finale - Afghan Star S12 - Episode 35
مرحله نهایی – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 35 / Grand Finale - Afghan Star S12 - Episode 35
برف جنگی ستاره های افغان / Afghan Stars' Snow War
برف جنگی ستاره های افغان / Afghan Stars' Snow War
زهرا الهام و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۹ بهترین - حرف مردم مشنو /  Zahra Elham and Sediqa Madadgar
زهرا الهام و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۹ بهترین - حرف مردم مشنو / Zahra Elham and Sediqa Madadgar
مرحله ۷ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 7 - Afghan Star S14 - Episode 18
مرحله ۷ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 7 - Afghan Star S14 - Episode 18
اعلان نتایج خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Result Show - Afghan Star S14
اعلان نتایج خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Result Show - Afghan Star S14
اعلان نتایج ۴ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 4 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 29
اعلان نتایج ۴ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 4 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 29
مرحله ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 - Afghan Star S14 - Episode 22
مرحله ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 - Afghan Star S14 - Episode 22
صدیقه مددگار - مرحله ۹ بهترین - وړو وړو / Sadiqa Madadgar - Top 9 - Wro Wro Rogda
صدیقه مددگار - مرحله ۹ بهترین - وړو وړو / Sadiqa Madadgar - Top 9 - Wro Wro Rogda
زهرا الهام - مرحله ۸ بهترین - شهر خالی خانه خالی / Zahra Elham - Top 8 - Shahar Khali Khana Khali
زهرا الهام - مرحله ۸ بهترین - شهر خالی خانه خالی / Zahra Elham - Top 8 - Shahar Khali Khana Khali
مرحله خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Show - Afghan Star S14 - Episode 24
مرحله خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Show - Afghan Star S14 - Episode 24
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۲ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 02
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۲ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 02
حامد نایاب و زهرا الهام - اعلان نتایج ۱۰ بهترین - جانم ای / Hamed & Zahra - Janem Ay
حامد نایاب و زهرا الهام - اعلان نتایج ۱۰ بهترین - جانم ای / Hamed & Zahra - Janem Ay
مرحله ۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 2 - Afghan Star S14 - Episode 32
مرحله ۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 2 - Afghan Star S14 - Episode 32
مرحله ۶ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 6 - Afghan Star S14 - Episode 20
مرحله ۶ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 6 - Afghan Star S14 - Episode 20
زهرا الهام - مرحله ۲۴ بهترین - من آمده ام / Zahra Elham - Top 24 - Man Amada Am
زهرا الهام - مرحله ۲۴ بهترین - من آمده ام / Zahra Elham - Top 24 - Man Amada Am
اعلان نتایج ۶ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 6 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 21
اعلان نتایج ۶ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 6 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 21
وسیم انوری و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۱۲ بهترین - دختر کابل / Wasim & Sadiqa - Dukhtare Kabul
وسیم انوری و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۱۲ بهترین - دختر کابل / Wasim & Sadiqa - Dukhtare Kabul
2 بهترین – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 32 / Top 2 - Afghan Star S12 - Episode 32
2 بهترین – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 32 / Top 2 - Afghan Star S12 - Episode 32
Show Magazine - Episode 05 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت پنجم - فصل چهاردهم
Show Magazine - Episode 05 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت پنجم - فصل چهاردهم
مرحله ۱۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 12 - Afghan Star S14 - Episode 08
مرحله ۱۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 12 - Afghan Star S14 - Episode 08
زهرا الهام - مرحله ۹ بهترین - سوی عکست دیده / Zahra Elham - Top 9 - Soye Aksat Deda
زهرا الهام - مرحله ۹ بهترین - سوی عکست دیده / Zahra Elham - Top 9 - Soye Aksat Deda
مرحله ۱۰ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 10 - Afghan Star S14 - Episode 12
مرحله ۱۰ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 10 - Afghan Star S14 - Episode 12
مرحله ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 - Afghan Star S14 - Episode 14
مرحله ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 - Afghan Star S14 - Episode 14
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۳ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 03
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۳ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 03
اعلان نتایج ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 23
اعلان نتایج ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 23
مرحله ۴ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 4 - Afghan Star S14 - Episode 28
مرحله ۴ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 4 - Afghan Star S14 - Episode 28
شب چله با ستاره های افغان / Shabe Chela with Afghan Stars
شب چله با ستاره های افغان / Shabe Chela with Afghan Stars
اعلان نتایج ۳ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 3 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 31
اعلان نتایج ۳ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 3 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 31
کنسرت ویژه - فصل چهاردهم ستاره افغان / Special Concert - Afghan Star S14 - Episode 33
کنسرت ویژه - فصل چهاردهم ستاره افغان / Special Concert - Afghan Star S14 - Episode 33
اعلان نتایج ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 27
اعلان نتایج ۵ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 5 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 27
فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله نهایی / Afghan Star Season 14 - Grand Finale
فصل چهاردهم ستاره افغان - مرحله نهایی / Afghan Star Season 14 - Grand Finale
مرحله ۱۲ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۸ / Top 12 - Afghan Star S13 - Episode 08
مرحله ۱۲ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۸ / Top 12 - Afghan Star S13 - Episode 08