اعلان نتایج ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان
Top 9 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 15

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه "ستاره افغان" را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید.
Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of "Afghan Star"
https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1
---------------------------------------------------------------------------------
| Official YouTube Channel | www.youtube.com/AfghanstarToloTV
| Official Instagram | www.instagram.com/afghanstarofficial
| Official Google +| www.google.com/+AfghanstarToloTV
| Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar
| Official Twitter | www.twitter.com/Afghan_Star
| Official Website |www.afghanstar.tv

#TOLO TV | #TOLO | #AfghanStar

ستاره افغان یک برنامه استعداد یابی بوده که در جستجوی استعدادهای جدید در کشور افغانستان میباشد.این برنامه درسال 2005 راه اندازی گردید و بسیار زود به یکی از محبوب ترین برنامه در سطح کشور مبدل گردید که توانست نیاز مردم را به داشتن یک برنامه سرگرم کننده بزرگ درخانه برطرف سازد وخلاء ایی را که بعد از چندین دهه جنگ،در صحنه موسیقی محلی به وجود آمده بود را پر سازد.
Afghan Star is a talent show that searches for new music talents in the nation of Afghanistan. Launched in 2005, Afghan Star quickly became the most popular show in the country satiating the nation's thirst for home grown entertainment and filling a void left in the local music scene after decades of war.

برف جنگی ستاره های افغان / Afghan Stars' Snow War
برف جنگی ستاره های افغان / Afghan Stars' Snow War
مرحله ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 - Afghan Star S14 - Episode 16
مرحله ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 - Afghan Star S14 - Episode 16
Kharabat and kharabatian with Khalil Ragheb                خرابات و خراباتيان
Kharabat and kharabatian with Khalil Ragheb خرابات و خراباتيان
بامداد خوش - کاه فروشی - صحبت با شاه بچه شیشه خور درمورد کار ها و چند نمایش از او
بامداد خوش - کاه فروشی - صحبت با شاه بچه شیشه خور درمورد کار ها و چند نمایش از او
Super Hit Old Afghan Songs-بهترین آهنگهای قدیمی
Super Hit Old Afghan Songs-بهترین آهنگهای قدیمی
Justin Trudeau lookalike an Afghan singing star
Justin Trudeau lookalike an Afghan singing star
زهرا الهام - مرحله ۸ بهترین - شهر خالی خانه خالی / Zahra Elham - Top 8 - Shahar Khali Khana Khali
زهرا الهام - مرحله ۸ بهترین - شهر خالی خانه خالی / Zahra Elham - Top 8 - Shahar Khali Khana Khali
دوبله ستاره افغان - زلاله و عاشقی
دوبله ستاره افغان - زلاله و عاشقی
شباهت چهره سلام مفتون با نخست وزیر کانادا | TOP 5 DARI
شباهت چهره سلام مفتون با نخست وزیر کانادا | TOP 5 DARI
میر مفتون و پسرش - آهنگ جان ای پسر / Mir Maftoon and His son - Jan Ay Pesar
میر مفتون و پسرش - آهنگ جان ای پسر / Mir Maftoon and His son - Jan Ay Pesar
Afghan Star Season 9 - Episode 14 (Top 10 Elimination)
Afghan Star Season 9 - Episode 14 (Top 10 Elimination)
حامد نایاب و زهرا الهام - اعلان نتایج ۱۰ بهترین - جانم ای / Hamed & Zahra - Janem Ay
حامد نایاب و زهرا الهام - اعلان نتایج ۱۰ بهترین - جانم ای / Hamed & Zahra - Janem Ay
نایب نایاب - میمیرم - مرحلۀ ۶ بهترین / Nayeb Nayab - Memeram - Afghan Star S13 - Top 6
نایب نایاب - میمیرم - مرحلۀ ۶ بهترین / Nayeb Nayab - Memeram - Afghan Star S13 - Top 6
مسابقه جذاب ۵ ستاره با اجرای حمید گودرزی -فصل دوم قسمت سوم ۸ شهریور
مسابقه جذاب ۵ ستاره با اجرای حمید گودرزی -فصل دوم قسمت سوم ۸ شهریور
ذهین - اجرای رپ - گزینش مزار / Zahin - Rap performance - Mazar Auditions
ذهین - اجرای رپ - گزینش مزار / Zahin - Rap performance - Mazar Auditions
با ستاره ها - فصل دوازدهم ستاره - افغان - قسمت 17 - 18 / Ba Setara Ha - Afghan Star Season 12
با ستاره ها - فصل دوازدهم ستاره - افغان - قسمت 17 - 18 / Ba Setara Ha - Afghan Star Season 12
حامد محبوب و سلام مفتون - اعلان نتایج ۹ بهترین - آزاد افغانستان / Hamid Mahboob & Salam Maftoon
حامد محبوب و سلام مفتون - اعلان نتایج ۹ بهترین - آزاد افغانستان / Hamid Mahboob & Salam Maftoon
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - تا چه ګرګوری تولولی / Mangal - Ta Che Ger Gore Tolaweli
فصل چهاردهم ستاره افغان - منګل - تا چه ګرګوری تولولی / Mangal - Ta Che Ger Gore Tolaweli
تجلیل از سال روز تولد قیس عمادی / Qais Emady's Birthday celebration
تجلیل از سال روز تولد قیس عمادی / Qais Emady's Birthday celebration
زهرا الهام - مرحله ۹ بهترین - سوی عکست دیده / Zahra Elham - Top 9 - Soye Aksat Deda
زهرا الهام - مرحله ۹ بهترین - سوی عکست دیده / Zahra Elham - Top 9 - Soye Aksat Deda
Afghan Star Season 10 - Grand Finale / فصل دهم ستاره افغان - برنامه نهایی
Afghan Star Season 10 - Grand Finale / فصل دهم ستاره افغان - برنامه نهایی
پشت صحنه ها - مصاحبه با صدیقه مددگار / Behind The Scenes - Interview with Sediqa Madadgar
پشت صحنه ها - مصاحبه با صدیقه مددگار / Behind The Scenes - Interview with Sediqa Madadgar
بامداد خوش - ستاره ها - صحبت ها با فیروز فاضل و حمید حدیث
بامداد خوش - ستاره ها - صحبت ها با فیروز فاضل و حمید حدیث
گزینش کابل - فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت 01 / Kabul Auditions - Afghan Star S12
گزینش کابل - فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت 01 / Kabul Auditions - Afghan Star S12
جمال مبارز – تفاوت ها – فصل دوازدهم ستاره افغان – مرحله 6 بهترین / Jamal Mubarez – Tafawoot Ha
جمال مبارز – تفاوت ها – فصل دوازدهم ستاره افغان – مرحله 6 بهترین / Jamal Mubarez – Tafawoot Ha
آخرین اجرای صدیقه مددگار - فصل چهاردهم ستاره افغان / Sadiqa Madadgar last performance - AS Season 14
آخرین اجرای صدیقه مددگار - فصل چهاردهم ستاره افغان / Sadiqa Madadgar last performance - AS Season 14
زهرا الهام - مرحله ۵ بهترین - مادر افغانی / Zahra Elham - Mother Afghani
زهرا الهام - مرحله ۵ بهترین - مادر افغانی / Zahra Elham - Mother Afghani
عبدالسلام مفتون - مرحله ۹ بهترین - مدت شد / Salam Maftoon - Top 9 - Modate Shud
عبدالسلام مفتون - مرحله ۹ بهترین - مدت شد / Salam Maftoon - Top 9 - Modate Shud
آخرین اجرای حمید حدیث - فصل چهاردهم ستاره افغان / Hamid Hadess last performance - AS Season 14
آخرین اجرای حمید حدیث - فصل چهاردهم ستاره افغان / Hamid Hadess last performance - AS Season 14
آهنگ
آهنگ "لب لب جویبار" از میر مفتون - مرحله ۹ بهترین فصل چهاردهم
پشت صحنه ها - مصاحبه با حامد محبوب / Behind The Scenes - Talks with Hamid Mahboob
پشت صحنه ها - مصاحبه با حامد محبوب / Behind The Scenes - Talks with Hamid Mahboob
مرحله ۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 2 - Afghan Star S14 - Episode 32
مرحله ۲ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 2 - Afghan Star S14 - Episode 32
زهرا الهام و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۹ بهترین - حرف مردم مشنو / Zahra Elham and Sediqa Madadgar
زهرا الهام و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۹ بهترین - حرف مردم مشنو / Zahra Elham and Sediqa Madadgar
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۳ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 03
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۳ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 03
مرحله نهایی – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 35 / Grand Finale - Afghan Star S12 - Episode 35
مرحله نهایی – فصل دوازدهم ستاره افغان – قسمت 35 / Grand Finale - Afghan Star S12 - Episode 35
Show Magazine - Episode 05 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت پنجم - فصل چهاردهم
Show Magazine - Episode 05 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت پنجم - فصل چهاردهم
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۵ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 05
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۵ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 05
بازی با ستاره ها - ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان / Game with Stars - Top 8 - Afghan Star S13
بازی با ستاره ها - ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان / Game with Stars - Top 8 - Afghan Star S13
کنسرت ویژه - فصل چهاردهم ستاره افغان / Special Concert - Afghan Star S14 - Episode 33
کنسرت ویژه - فصل چهاردهم ستاره افغان / Special Concert - Afghan Star S14 - Episode 33
اعلان نتایج ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 17
اعلان نتایج ۸ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 8 Elimination - Afghan Star S14 - Episode 17
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۶ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 06
با ستاره ها - فصل چهاردهم ستاره افغان - قسمت ۰۶ / Ba Setara Ha - Afghan Star S14 - Episode 06
Show Magazine - Episode 04 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت چهارم - فصل چهاردهم
Show Magazine - Episode 04 - Afghan Star S14 / مرور برنامه - قسمت چهارم - فصل چهاردهم
حامد جان محبوب ،آواز خوان خوش الحانHAMED MAHBOB
حامد جان محبوب ،آواز خوان خوش الحانHAMED MAHBOB
مرحله ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 - Afghan Star S14 - Episode 14
مرحله ۹ بهترین - فصل چهاردهم ستاره افغان / Top 9 - Afghan Star S14 - Episode 14
کنسرت ویژه - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۳۴ / Special Concert - Afghan Star S13 - Episode 34
کنسرت ویژه - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۳۴ / Special Concert - Afghan Star S13 - Episode 34
زهرا الهام و حامد محبوب - اعلان نتایج ۸ بهترین - مه که بازار بروم / Zahra Elham & Hamid Mahboob
زهرا الهام و حامد محبوب - اعلان نتایج ۸ بهترین - مه که بازار بروم / Zahra Elham & Hamid Mahboob
قیس عمادی و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۱۱ بهترین - پیمانه / Qais & Sadiqa - Paimana
قیس عمادی و صدیقه مددگار - اعلان نتایج ۱۱ بهترین - پیمانه / Qais & Sadiqa - Paimana
حامد محبوب - مرحله ۱۱ بهترین - مینه لوی دریا / Hamed Mahboob - Top 11 - Meena Loy Darya
حامد محبوب - مرحله ۱۱ بهترین - مینه لوی دریا / Hamed Mahboob - Top 11 - Meena Loy Darya
مرحله خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Show - Afghan Star S14 - Episode 24
مرحله خوش چانس - فصل چهاردهم ستاره افغان / Wild Card Show - Afghan Star S14 - Episode 24
پشت صحنه مرحله ۳ بهترین ستاره افغان
پشت صحنه مرحله ۳ بهترین ستاره افغان